Budiž lepší světlo! Přináší lidem v budovách vyšší komfort

Budiž lepší světlo! Přináší lidem v budovách vyšší komfort

Budiž lepší světlo! Přináší lidem v budovách vyšší komfort

Výměna osvětlení je jednou z méně časově náročných úprav, kterou lze ve veřejných budovách provést. Taková úprava přitom vede k úsporám energie v řádech desítek procent. Také proto je modernizace soustav osvětlení v portfoliu služeb společnosti Veolia. 

Hlavní rubrika: Blog
Rubriky: Blog
Datum zveřejnění:

Úspora však není zdaleka jediným benefitem, které nové osvětlení přináší. Je prokázáno, že současné technologie v oblasti osvětlení zvyšují u lidí koncentraci, roste jejich produktivita a pobyt v takových prostorách má pozitivní vliv na jejich celkové zdraví a pohodu. Na nedostatečnou intenzitu osvětlení lze dokonce nahlížet jako na možný zdroj pracovního úrazu z pohledu bezpečnosti práce. 

Když se podíváme do minulosti, je skutečností, že žárovky s wolframovým vláknem vytvářejí světlo jen z části dodané energie, zbytek se proměňuje v teplo, které je spíše nežádoucí. I ve své moderní podobě tyto zdroje dosahovaly životnosti asi jeden tisíc hodin, což je v porovnání s nynějšími technologiemi velmi málo. Výhodnější byly úsporné zářivkové žárovky s životností kolem pěti tisíc hodin, jejich barva světla však působila nepřirozeně, zářivky zvyšovaly u lidí únavu a snižovaly jejich soustředění. 

Ve školách se nejčastěji setkáváme se zářivkami. Jejich největší nevýhodou je, kromě jejich nehospodárnosti, způsob vyzařování světla. Nízká frekvence je pro lidské oko nepříjemná a způsobuje únavu. Nepříjemné kmitání a také zvukový ruch v podobě bzučení znepříjemňuje pobyt v prostorech osvětlených zářivkami. Ty navíc obsahují částice rtuti, argonu a lumioforu, což z nich činí nebezpečný odpad. 

Proto se dnes využívá technologie Light Emitting Diode (LED). Diodové žárovky mohou dosáhnout 6x až 10x vyšší účinnosti než klasické a jejich životnost se přitom počítá v desetitisících hodin (od 30 až po 100 tisíc).  Technologie LED umožňuje směřovat světelný tok. Pokročilé technologie navíc umožňují pro svítidla použít různé druhy optik. V případě LED panelů, které používáme ve školách, tvoří optickou část prizma difuzor. Ten obsahuje pyramidky, které optimálně lámou světlo. Díky tomu je světlo měkké a příjemné.

Veolia tento produkt nabízí školám, ale i jiným komunálním objektům, komerčním areálům i průmyslovým závodům. I ve školách má výměna osvětlení rychlý efekt u žáků i učitelů. Podávají lepší výkon, jsou více soustředění. Tato investice, která může být plně hrazena z dosažené – a zaručené úspory energie – se nedávno uskutečnila v pražské škole ART ECON, což je střední škola a vyšší odborná škola. Veolia vyměnila 240 svítidel a roční úspora elektřiny dosáhla 67 procent (30 400 kWh elektřiny ročně). Svítidla mají životnost 50 000 hodin a návratnost této investice činí pět let. Má to i dobrý vliv na úsporu emisí kysličníku uhličitého, ročně se tak ušetří 35 568 kg CO2 ročně. 

 

Veolia nabízí zákazníkům takové modely financování, které klienty finančně nezatíží, protože investici splácejí z dosažených úspor. Výměnu osvětlení Veolia umí kombinovat s řadou dalších opatření a dosáhnout tak ještě větší úspory. Provedené úpravy zároveň vytvářejí lepší, komfortnější a bezpečnější prostředí pro zaměstnance i další uživatele celého spektra objektů.

Tyto benefity lze doložit z již uskutečněných akcí. Šlo například o výměnu osvětlení v areálu Královského pivovaru Krušovice a to za účelem dosažení úspor a zlepšení kvality osvětlení v pracovním prostředí. Celková úspora za období 10 let je více než 3 miliony korun.