Udržitelné bydlení budoucnosti? Veolia představí nový koncept v Cerhenicích

Udržitelné bydlení budoucnosti? Veolia představí nový koncept v Cerhenicích

Udržitelné bydlení budoucnosti? Veolia představí nový koncept v Cerhenicích

Poblíž Kolína vznikne nový rezidenční projekt, který je výjimečný nejen způsobem výstavby pomocí modulárních dílů z recyklovaných materiálů, ale i komplexností a variabilitou udržitelných energetických řešení, které zde Veolia instaluje.

Hlavní rubrika: Blog
Rubriky: Blog
Datum zveřejnění:

Na pozemku o velikosti bez mála deseti hektarů nedaleko Kolína postupně vznikne unikátní obytný komplex pro téměř dva tisíce obyvatel. Developerský projekt „Nový cukrovar Cerhenice“ je součástí přeměny místního brownfieldu. Jde o unikátní příležitost, na které můžeme jako skupina prokázat přínos prostřednictví instalace našich technologií k podpoře ochrany klimatu.
 
Společně
“Veolia je silný partner, se kterým si mohu dovolit podívat se na novou výzvu jinak a nejít klasickou cestou minimálních investic s maximálním efektem. Společně tvoříme projekt, na který chceme být dlouhodobě pyšní. Veolia nás přesvědčila zejména svou nabídkou flexibilního energetického řešení, které klade důraz na maximální kvalitu života a počítá i s možností variabilního využití různých zdrojů tepla, včetně možnosti instalace kogenerační jednotky, tepelných čerpadel, fotovoltaiky či rekuperačních jednotek. To nám umožní flexibilně reagovat na změny na energetickém trhu a garantovat novým obyvatelům Cerhenic udržitelnost nákladů na provoz domů či bytů,“ uvádí Igor Osvald ze společnosti POKROV s.r.o., která nový projekt v Cerhenicích připravuje.
 
One Veolia
“Cerhenice chápeme jako prezentaci naší produktové nabídky. Projekt vybavíme flexibilním energetickým řešením s možností provozovat energetické zdroje tak, aby byly náklady na teplo a teplou vodu dlouhodobě udržitelné. Dále zde vybudujeme lokální distribuční soustavu elektrické energie, včetně páteřních rozvodů, budeme spolupracovat při návrhu a realizaci veřejného osvětlení či nabíjecích stanic pro elektromobily,” vyjmenovává rozsah spolupráce  Alena Janotková, projektová manažerka ze společnosti Veolia Energie. Veolia v Cerhenicích zajistí také vodohospodářské služby - úpravu a distribuci pitné vody a odkanalizování celé lokality včetně nakládání s dešťovými srážkami a čištění odpadních vod.

Poprvé v ČR
Developerský projekt „Nový cukrovar Cerhenice“ je bezesporu unikátní v mnoha ohledech.  Jedním z nich je také způsob výstavby. Poprvé v ČR budou domy v Cerhenicích postaveny pomocí modulární prefabrikované technologie Knauf Prefab Construction s.r.o. využívající především recyklované materiály. V zahraničí je tato suchá stavební technologie oblíbená zejména díky kvalitě, přesnosti a rychlosti výroby, snížení uhlíkové stopy minimalizací užití klasických stavebních materiálů a jejich dopravy, snížení nároků na pracovní sílu, použití snadno recyklovatelných stavebních konstrukcí a provozních technologií bez dalších dopadů na životní prostředí při nebo po recyklaci, snížení energetické náročnosti a zrychlení bytové výstavby na místě samotném.
 
Také díky tomu „Nový cukrovar Cerhenice“ získal podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Aliance bydlení na dosah jako pilotní projekt dostupného bydlení v ČR.