Vzdělávání zaměstnanců v rámci programu OPZ

Vzdělávání zaměstnanců v rámci programu OPZ

Logo OPZ barevné

V současné době v naší firmě probíhá projekt Vzdělávání zaměstnanců LG Systems spol. s r.o., který je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt podporuje zvýšení adaptability starších pracovníků a zvýšení odborné úrovni znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Celkem je zapojeno 19 zaměstnanců příjemce. Z toho předpokládáme, že 15 osob splní bagatelní podporu. Jedná se o vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech, IT a technických oborech.