Výměna osvětlení v areálu Královský pivovar Krušovice

Výměna osvětlení v areálu Královský pivovar Krušovice

Výměna osvětlení v areálu Královský pivovar Krušovice

Původní svítidla jsme nahradili moderními LED svítidly a zároveň jsme optimálně zregulovali intenzitu svícení, a to za účelem dosažení úspor a zlepšení kvality osvětlení v pracovním prostředí. Celková úspora za období 10 let je více než 3 miliony korun.

Hlavní rubrika: Reference
Rubriky: Reference
Datum zveřejnění:

Celkově jsme vyměnili 368 svítidel ve 3 objektech: skladová hala, stáčírna, prodejna a na veřejném osvětlení. Potenciál úspor jsme využili k aplikaci komplexní služby Energy Performance Contracting (EPC), která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu. Investice projektu výměny osvětlení klient postupně splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.   

BENEFITY PRO KLIENTA

  • projekt na klíč financovaný Veolia
  • snížení energetické náročnosti pro osvětlení
  • snížení emisí CO2
  • garantovaná roční úspora pro klienta po dobu kontraktu 5 let
  • celková úspora za období 10 let více než 3 miliony korun

ÚSPORY PRO KLIENTA 

  • příkon původní soustavy: 79 kW
  • příkon nové soustavy: 27 kW
  • úspora energie: 66 %
  • úspora za období 10 let více než 3 miliony korun